fbpx

සිසිකිරණ මල් පැළ තවාන Sisikirana Flower Plant Nursery

සිසිකිරණ මල් පැළ තවාන Sisikirana Flower Plant Nursery

 • Kiri oruwa , Bandarawela
 • 077 - 3308830 / 071 - 8311727
 • Mon - Sun:08:00 to 05:00
 • Proprietor :P.K Dayarathna

Description:

    ව්‍යාපාර නාමය                  – සිසිකිරණ මල්  පැළ තවාන

·       ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශය            – බණ්ඩාරවෙල

·       ග්‍රාම නිළධාරී වසම                            – 67 කිරිඔරුව

·       ලියාපදිංචි අංකය                     – UVA/BAN-2006-38

·        හිමිරුන් – පී. කේ. දයාරත්න, ආර්.එම්. ඉන්ද්‍රා රාජපක්ෂ

·       දුරකථන අංකය           – 077-3308830, 071-8311727

·       ලිපිනය               – සිසිකිරණ, කිරිඔරුව, බණ්ඩාරවෙල

 

මාර්ග විස්තරය 

බණ්ඩාරවෙල නගරයේ සිට ඇටම්පිටිය මාර්ගයේ කිලෝමීටර 4.3 ක් දුරින් පිහිටි අයිස්ලැබ් තේ කර්මාන්තශාලාව ඉදිරියෙන් දකුණට ඇති මාර්ගයේ කිලෝමීටරයක් දුරින් කිරිඔරුව හන්දියේ බස් නැවතුම අසල ව්‍යාපාරය පිහිටා ඇත.

අපෙන් ඔබට –

  ස වසරකට අධික කාලයක් තුළ අතරමැදි ග්‍රහණයෙන් තොරව ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු මල් පැළ සහ කැපුම් මල් වර්ග නිෂ්පාදනයේ මෙන්ම අලෙවියේ නම් දරා සිටින සිසිකිරණ පැළ තවානෙන් ව්යාපාරික වගාවක් සඳහා, භූමි අලංකරණයට   අවශ් මල් පැළ සහ විසිතුරු පැළ වර්ග එළවළු සහ ප්රභේද රාශියකින් මිරිස් පැළ වෙළඳපොලේ මිලට වඩා 50%ටත් අඩුවෙන්, නිශ්පාදන මිලටම   අපගෙන් ලබා ගත හැකි අතර වැඩි පැළ ප්රමාණයක් ලබා ගන්නේ නම් සාධාරණ මුදලකටද ප්රවාහන පහසුකම් අපෙන් ඔබට ලබා ගත හැකිය.

 

රෝස, ජර්බරා, කපුරු (ක්‍රිශාන්තිමම්), කානේෂන්, සුපර්ඩේසි, මැක්රම්ඩේසි ඇතුළු කැපුම් මල් වර්ග මෙන්ම ලෙදර් ෆර්න්, අයිවීව්, සයිප්‍රස් වැනි පත්‍ර වර්ගයන් වෙළඳපොලේ මිලට වඩා 50%ටත් අඩුවෙන්, තවන් මිලටම අපෙන් ඔබට ලබා ගත හැකිය. මෙම නිෂ්පාදන විශ්වාසනීයව දුම්රියෙන් හෝ සීඝ්‍රගාමී භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ සේවාවන් මඟින් ඔබ අතට ලබා දිය හැකි බව සතුටින් දැනුම් දෙමු. මේ සියලු දේ සඳහා 0773308830 / 0718311727 දුරකථන අංකයන්ට   ඇමතීමෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකිය. වැඩිදුර ඡායාරූප සඳහා ඉදිරියෙන් ඇති ලින්ක් එක ක්ලික් කර, සිසිකිරණ ෆේස්බුක් පිටුවට පිවිසෙන්න.//web.facebook.com/profile.php?id=100014962688509&lst=100014962688509%3A100014962688509%3A1486919728&sk=photos  

 

Business name                   –            Sisikirana Plantation

 Divisional secretary area    –             Bandarawela

Grama Niladhari division    –             67 E, Kirioruwa

Register Number                –             UVA/BAN .2006.38

 

HOW TO REACH

Our avocation is located near the bus stop at Kirioruwa junction which is the 1Km away from “Icelabi” tea factory. Tea factory is located in Bandarawela Etampitiya road, away from 4.75Km from Bandarawela.

 

FROM US

We, “Sisikirana Flower Plant” made a branded name in producing and marketing high quality flowers and plants over decade. You can purchase high quality flowers and plants such as Rose, Gerbera, Chrysanthemum, Carnation, Super daisy, Macrum daisy. Also leafs of leather firth, Eye view, Cypress can purchase. We are pleasure to inform you that we are in position to deliver these plants through train or express mail service.

We can provide massive quantity of plants for commercial plantations such as ground ornamental plants, charming plants, vegetables and various kind of chili plants. We can arrange transport facility for reasonable price if you buy more plants.

 

CONTACT OWNER

Currently, there are no events.

3 COMMENTS

 • SenaniDananjali

  මල් වගා කරන ආකාරය සහ මල් වගාවේදි ඇතිවන ගටලු නිරාකරනයට උපදෙස් ලබාගැනීම සදහා දයාරත්න මහතා අමතන්න.

  විශ්‍රාමික කෘශිකර්ම (වසර 35ක පලපුරුද්ද ඇතී ගුරුවරයෙකි.. ඒමෙන්ම වසර 18 ක මල් වගා කරුවෙක් ලෙස ඇති පලපුරුද්ද සහා අත්දැකීම් අසුරින් ඔබගේ වගා කටයුතු පිලිබඳව පවතින ගටලු විසඳා ගැනීමට සහය වනු ඇත.

  on February 21, 2017   |  Reply
 • Tharaka

  Good job Mr Dayarathna

  on February 20, 2017   |  Reply
 • sisikirana

  Best quality Best plants

  on November 30, 2016   |  Reply

ADD REPLY

+ 28 = 30

YOU MUST LOGIN TO SUBMIT A REVIEW